Fotballgruppa søker engasjerte foreldre

 

Fortballgruppa søker foreldre eller foresatte som kan hjelpe til i ulike verv og roller for klubben. Rollene har ingen krav til fotballfaglig kunnskap, men vi trenger mennesker som ønsker å bidra til idrettsglede for våre barn og unge. 

Det er ca. 10 styremøter i året, som blir avholdt i kantina eller via Teams. Sportslig utvalg har 3-4 møter i året.

Rollene vi trenger til styret er:

Styremedlem 

 • * Være med på styremøter.
 • * Delta i diskusjoner og beslutninger.
 • * Medlemmet får gjerne et lite ansvarsområde, som for eksempel fair play-ansvar.

Markedsansvarlig

 • * Følge opp avtaler med dagens sponsorer sammen med daglig leder i Stokke IL.
 • * Følge opp leads og innhente nye sponsorer sammen med daglig leder i Stokke IL.
 • * Rapportere til styret.

Anleggsansvarlig  

 • * Være bindeledd mellom styret og banemann. 
 • * Ansvarlig for mål og tiltak rettet mot bane.
 • * Være informasjonskanal ut til spillere og trenere angående banen.
 • * Dugnadsansvarlig for anlegget. 

Roller utenom styret:

Jenteansvarlig – medlem av sportslig utvalg

 • * Søkelys på jentefotballen. 
 • * Arrangere sammen med sportslig utvalg – jentedag hvert år.
 • * Rekruttering og oppfølging av støtteapparatet rundt jentelagene.

Dommeransvarlig – medlem av sportslig utvalg

 • * Rekruttering av nye klubbdommere hvert år.
 • * Følge opp klubbdommerne og sette opp disse til aldersbestemte kamper sammen med kampansvarlig.

Medlemsansvarlig 

 • * Fakturerer treningsavgifter. 
 • * Kontaktperson for KA ansvarlige lag.

Anleggsgruppe

 • * Nevenyttige personer, gjerne med noe utstyr (traktor med redskaper, tilgang til lift osv.)
 • * Bistå anleggsleder og banemann på anleggsdugnader.
 • * Være med å utarbeide gode løsninger for vedlikehold og forbedringer.

 

Håper å høre fra dere! 

Mvh Hildegunn Bjerknes, leder - fotball@stokkeil.noStokke IL Fotball.

Stokke IL Fotball har ca. 450 medlemmer og 25 lag i alle aldersklasser og for gutter og jenter. Vi er drevet på frivillig basis og er avhengig av at foreldre og foresatte fyller rollene i støtteapparatene rundt lagene. Vi trenger også frivillige til drift av kiosk, anleggsarbeid og diverse, har du lyst til å bidra, ta kontakt med oss, vi har bruk for alle som vil bidra til barn og unge kan ha en meningsfylt aktivitet.

Vi har 2stk. 11'er kunstgressbaner og 2 gode naturgress treningsfelt. I tillegg til både Petanqe bane og et lite skateanlegg som også finnes på anlegget. Stokkehallen, hvor håndball og turn har sine aktiviteter er i umiddelbar nærhet, så det er mye aktivtet i og rundt vårt anlegg og mye aktive ungdommer og barn. 

Vi ønsker alle velkomne til å bruke våre anlegg, men må be alle om å behandle anlegget godt, kaste søppel i søplekasser/kontainere,  rydde mål og annet utstyr etter seg. Organisert aktivitet via Stokke IL har førsterett. 

Hundetrening på våre anlegg er ikke lov, hunden må gjerne være med som tilskuer, men skal da holdes i bånd og det er viktig at man plukker opp etter hunden. All sykkel/skate aktivitet er forbudt på fotballbanene og skal kun skje på asfalt/grusområder.
Varsle? Trykk her for mer info

Hovedsponsor

Leverandør av utstyr til Stokke IL

Les mer om avtalen her.


Levert av IdrettenOnline