Fotballen i Stokke er basert på frivillighet og god dugnadsånd.
Vi er avhengige av at alle hjelper til for at barna skal få spille fotball og utvikle seg sportslig og sosialt. Vi takker derfor alle som hjelper oss med det viktige dugnadsarbeidet for klubben vår!

Her følger en oversikt over dugnadene gjennom sesongen, datoer kommer senere pr. aktivitet, denne infoen er sendt ut til alle medlemmer. 

Til alle medlemmer av Stokke IL fotballgruppe og deres foresatte!

Vi ønsker å gi litt info rundt fotballgruppens dugnader. Følgende dugnadsoppgaver i Stokke IL fotball skal dekkes i løpet av et år:

Vårdugnad: Klargjøring av fotballbanene og området for sesongen. Her må minst 2 fra hvert lag stille. 

Høstdugnad: Gjøre banene klar for vintertreningene, rydde og tømme kiosk etc. Minimum 1 fra hvert lag.

Kioskdugnad: Vi har foreløpig ikke satt opp noen kioskdugnad, vi må ha på plass en kioskansvarlig og pga. smittevern er det foreløpig ikke greit å åpne kiosken.

Tine fotballskole: Arrangeres 3 dager i slutten av juni, rett etter skoleslutt. Dette foregår på dagtid så her oppfordrer vi de som har anledning til å stille på dagtid om å melde seg til denne dugnaden.

Sandarcupen: Denne arrangeres som regel andre helgen i august (13. til 15. august 2021). Her må alle stille med minimum 1 vakt per aktiv spiller. Det vi si at har du 2 barn, må man stille på 2 vakter osv. 

 

Spesielt om Sandarcupen

Vi er heldige i Stokke som samarbeider med Sandarcupen. Takket være at vi er medarrangører av denne cupen, slipper vi å stille på mange små dugnader og ha salgsfremstøt av kaker, Enjoy-kort etc. Denne dugnaden er hovedårsaken til at fotballgruppen har en solid økonomi, kan tilby en forholdsmessig lav treningsavgift og at vi kan tilby lagene å melde på cuper uten å måtte betale dette via dugnader eller egenbetaling (unntak er store overnattingscuper). 

Sandarcupen er et stort arrangement hvor mange barn og ungdom får være aktive, møte andre fra både inn- og utland og spille fotball. Vi har både overnatting, matservering, kiosk og kamparrangement. Dette er en morsom aktivitet å være medhjelper på. Det er mye aktivitet, glade og takknemlige spillere, trenere og foreldre. Man treffer også de andre som er foreldre/foresatt i vår fotballgruppe. Alt i alt en morsom helg!

For hver spiller må det innleveres et skjema for ønske om vakt på Sandarcupen som leveres inn til dugnadsansvarlig på spillerens lag senest innen 15. april 2020. Tilbakemeldingen er bindende! 

Skjema er sendt ut til alle spillere/foresatt, dere skal ha mottatt et skjema pr. spiller. Har dere ikke mottatt dette, ta kontakt med lagets dugnadsansvarlig.

Vi vil forsøke å oppfylle ønsker så langt det går, men det er dessverre ikke mulig å etterkomme alles ønsker. Alle funksjonene må fylles opp. 

Du vil motta informasjon i løpet av juni om hvilken vakt du har fått. Du må selv skaffe erstatter om du ikke kan stille og deretter si ifra om dette så raskt som mulig til ditt lags dugnadsansvarlig.

Vennlig hilsen

Stokke IL fotball v/styretPowered by: Bloc