Rutine ved bruk av lys på KG A:

  • Lys slås på ved nøkkelbryter til høyre for døren til materialrommet
  • Man bruker samme nøkkel som til døren til materialrommet
  • Man setter lyset på ved å vri til venstre ved trening og til høyre ved kamp
  • Nøkkel midtstilles og tas ut av nøkkelbryter, den må ikke stå i for at lyset skal slå seg på
  • Lyset styres av et Astro-ur og tenner først når det skumrer. Alle lamper tennes fortløpende med en viss forsinkelse pga belastning 
  • Lyset slås av når siste lag for kvelden forlater banen. Nøkkel settes i og man vrir «tilbake» til man kjenner «klikket» og lyset går av.
  • Lyset slår seg av automatisk kl. 23:00 dersom man glemmer å slå av lyset.

Merk 1: Lyset slår seg på automatisk dagen etter ved skumring dersom man glemmer å slå det av med nøkkel, så pass på å slå det av med nøkkel dersom dere er siste lag på banen.

Merk 2: Hvis man ønsker å endre fra trening til kamp mens lampene er tent, vil lampene slukke før de tennes på nytt. Det kan ta inntil 10 minutter. Merk dere derfor om det er kamper etter dere før dere velger trening/kamp modus.

Merk 3: Forskjellen i strømutgifter på trening og kamp modus er doble. Vi ønsker derfor at dere er nøye med å bruke riktig modus. Er det kamp etter deres trening benyttes kampmodus.


Levert av IdrettenOnline