Sportsplanen skal være et styringsdokument for klubben og gi støtte i det sportslige arbeidet både på kort og lang sikt. 

Ved å innføre en egen Sportsplan gir den retningslinjer og rammevilkår, noe som bidrar til å sikre driften rundt de enkelte lag i de forskjellige målgruppene. Dette er en langsiktig plan, og skal være en mal for hvordan Stokke IL Fotball vil at klubben skal drives sportslig, sosialt og strukturert i samme retning. Sportsplanen vil stadig være i utvikling, og det er sportslig utvalg med trenerforum som gjennom møter og diskusjoner vil gjøre dette til et levende dokument. Det er viktig at det på forhånd er nedfelt hva som kreves av den enkelte spiller, trener, lagleder og foreldre samt at det er kjent hvilke målsettinger STOKKE IL FOTBALL som klubb har satt på de enkelte lag.SPORTSPLAN 2021-2022, Stokke IL FOTBALL.pdf


Powered by: Bloc