Retningslinjer Covid-19 gjeldende fra 8. desember 2021.

Da er det kommet nye retningslinjer for oss i Stokke IL kan du lese hva det betyr her: Stokke IL gjeldende koronaregler


Fotballgruppa trenger deg!

FREMTIDEN FOR STOKKE IL FOTBALL KREVER AT FLERE ENGASJERER SEG I STYRE OG STELL. 

VI HAR FLERE VERV SOM MÅ DEKKES OPP FOR AT DET GODE ARBEIDET I FOTBALLGRUPPA SKAL FORTSETTE. DE VIKTIGSTE VERVENE Å FÅ PÅ PLASS NÅ ER: 

SPORTSLIG LEDER: Utvikling og implementering av sportsplan og andre retningslinjer for sportslig aktivitet og sørge for at disse blir fulgt opp. Lede og koordinere arbeidet sammen med ansvarlig jentefotball, ansvarlig barnefotball, ansvarlig ungdomsfotball/ seniorfotball OG dommeransvarlig (SAMMEN UTGJØR DETTE SPORTSLIG UTVALG). 

Anleggsansvarlig: Være bindeledd mellom styret og banemann.  Ansvarlig for mål og tiltak rettet mot bane. Være informasjonskanal ut til spillere og trenere angående banen. Dugnadsansvarlig for anlegget. Være leder av et anleggsutvalg. 

Lokal leder i stokke for sandarcup: Det meste blir organisert fra sandarcup sentralt og det er lokalt ansvarlige i stokke for ulike arbeidsoppgaver (kiosk, overnatting etc.). Men én må ha hovedansvar. 

Andre verv som er eller blir ledige fra våren: Markedsansvarlig (jobbe med sponsorer), kunstgrasskomité, ulike oppgaver tilknyttet Sandarcup. 

Dersom dette høres interessant ut for deg eller du vet om noen aktuelle, ta kontakt med valgkomitéens medlemmer Øystein Davidsen (mob. 91648623), Tone holstad steihaug (mob. 90686395) eller Lill Bærefjell (mob. 95209663)Stokke IL Fotball.

Stokke IL Fotball har ca. 450 medlemmer og 25 lag i alle aldersklasser og for gutter og jenter. Vi er drevet på frivillig basis og er avhengig av at foreldre og foresatte fyller rollene i støtteapparatene rundt lagene. Vi trenger også frivillige til drift av kiosk, anleggsarbeid og diverse, har du lyst til å bidra, ta kontakt med oss, vi har bruk for alle som vil bidra til barn og unge kan ha en meningsfylt aktivitet.

Vi har 2stk. 11'er kunstgressbaner og 2 gode naturgress treningsfelt. I tillegg til både Petanqe bane og et lite skateanlegg som også finnes på anlegget. Stokkehallen, hvor håndball og turn har sine aktiviteter er i umiddelbar nærhet, så det er mye aktivtet i og rundt vårt anlegg og mye aktive ungdommer og barn. 

Vi ønsker alle velkomne til å bruke våre anlegg, men må be alle om å behandle anlegget godt, kaste søppel i søplekasser/kontainere,  rydde mål og annet utstyr etter seg. Organisert aktivitet via Stokke IL har førsterett. 

Hundetrening på våre anlegg er ikke lov, hunden må gjerne være med som tilskuer, men skal da holdes i bånd og det er viktig at man plukker opp etter hunden. All sykkel/skate aktivitet er forbudt på fotballbanene og skal kun skje på asfalt/grusområder.
Varsle? Trykk her for mer info

Hovedsponsor

Leverandør av utstyr til Stokke IL

Les mer om avtalen her.


Levert av IdrettenOnline