Informasjon for deg som er nytt medlem i
Stokke Idrettslag


Velkommen i Stokke IL!
Vi vil med dette ønske deg velkommen til klubben vår. Vi håper du vil trives i Stokke IL! Klubben har ca. 1200 medlemmer i alle aldre og på alle nivåer. Alt du trenger å vite om aktiviteten i klubben, finner du på klubbens hjemmeside; www.stokkeil.no.

5 undergrupper
Stokke IL har 5 undergrupper. Disse er fotball, håndball, orientering, ski og turn.

Fotball
Fotballgruppa har lag fra 6 år til senior- og old boys-lag. Vi benytter 2 treningsfelt med gress og to kunstgressbaner. På Stokke Idrettspark er det stor aktivitet både sommer og vinter. Vinterstid har vi 2 kunstgressbaner tilgjengelig for trening. I tillegg benytter vi noen gymsaler til trening for de yngste.

Håndball
I Stokke Idrettshall foregår mye av håndballgruppas aktivitet. Vi har lag fra 8 år og opp til seniorlag. Vi har lag som samarbeider tett med Vear IF, og noe av aktiviteten vår foregår i Vearhallen. Les mer under fanen "Håndball" på hjemmesidene våre.

Orientering
Orientering er i hovedsak en individuell idrett, men vi har fellestreninger i gymsalen på Bokemoa skole og ute i naturen. Det er en sosial aktivitet som drives av barn og voksne på ulike nivåer. Les mer under fanen "Orientering" på hjemmesidene våre.

Ski
Skigruppa driver aktivitet for alle fra 6 år og oppover, på ulike nivåer. Vi holder til i Storås langrennsarena, der det er flotte skiløyper om vinteren. Utenom snøsesongen trener vi på barmark i de samme løypene eller driver styrketrening i Stokke Idrettshall. Les mer under fanen "Ski" på hjemmesidene våre.

Turn
Turngruppa har partier for alle fra 3 år og oppover, fra lek og apparatturn for barn til aerobics- og trimpartier for voksne. Dette foregår i Stokke Idrettshall eller på Stokke ungdomsskole. Les mer under fanen "Turn og Trim" på hjemmesidene våre.

Medlemskap i klubben
Det koster kr 150,- pr år å være medlem av Stokke IL. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på årsmøte. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årsmøter og ha stemmerett der.

I tillegg til denne kontingenten har de ulike gruppene en treningsavgift som varierer fra gruppe til gruppe. Medlemskontingenten for inneværende år sendes normalt ut om våren. Treningsavgiften sendes separat. Treningsavgiften betales digitalt på Klubbadmin.no

I noen idretter må det også betales en "lisens" til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I denne "lisensen" ligger det ofte en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting.

(Stokke IL er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), og NIF krever at alle som driver aktivitet i en av sine klubber, må være medlem av klubben.)

Dugnader og inntektskilder
Klubben vår er en frivillig organisasjon som krever litt innsats fra alle medlemmer. Alle gruppene bidrar på egne dugnader for sine grupper eller lag. Avvikling av ulike arrangementer, utkjøring av toalett- og tørkepapir samt salg av ulike produkter er vanlige dugnadsaktiviteter. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg, det å dele engasjement gir mye glede.

Vi har også inntekter via sponsorer, vi tjener litt på grasrotandelen og vi får noen prosenter på salg av varer/reiser dersom dere klikker dere gjennom våre hjemmesider på veien til bl.a. hotels.com eller Aktiv eiendom.

Organisering og møter
I Stokke IL har vi et hovedstyre. Dessuten har alle gruppene sine styrer, der lederen også deltar i hovedstyret. Det er mange verv som skal fylles. Har du lyst til å bidra organisatorisk, meld i fra om din interesse!

Hvert år i februar/mars avholdes årsmøter. Saker til årsmøtet må sendes inn til styret senest to uker i forkant. Innkalling finnes på gruppas hjemmeside i forkant. Følg med jevnlig på våre nettsider, der annen nyttig informasjon blir annonsert.

Et lite ord til de foresatte…
Husk at idrett først og fremst skal være moro samtidig med å utvikle oss sosialt og fysisk. Vi har utarbeidet noen foreldrevettregler som vi oppfordrer dere til å lese og følge.

Vi ønsker også deg velkommen i klubben og håper du og ditt barn vil trives!


Levert av IdrettenOnline