Sportsplanen skal være et styringsdokument for klubben og gi støtte i det sportsligearbeidet både på kort og lang sikt. 

Ved å innføre en egen Sportsplan gir den retningslinjer og rammevilkår, noe som bidrar til åsikre driften rundt de enkelte lag i de forskjellige målgruppene. Dette er en langsiktig plan,og skal være en mal for hvordan Stokke IL Fotball vil at klubben skal drives sportslig, sosialtog strukturert i samme retning. Sportsplanen vil stadig være i utvikling, og det er sportsligutvalg med trenerforum som gjennom møter og diskusjoner vil gjøre dette til et levendedokument. Det er viktig at det på forhånd er nedfelt hva som kreves av den enkelte spiller,trener, lagleder og foreldre samt at det er kjent hvilke målsettinger STOKKE IL FOTBALL somklubb har satt på de enkelte lag.

SPORTSPLAN 2022-2023, Stokke IL FOTBALL.pdf


Vi har også i Stokke IL laget retningslinjer for allsidighet, slik at flest mulig skal få delta i flere idretter om de ønsker dette. Viktig at alle trenere og lagledere følger opp dette på sine lag og oppfordrer til allsidighet. Dere finner retningslinjene her: Retningslinjer for allsidighet i Stokke IL.