Sportsplanen skal være et styringsdokument for klubben og gi støtte i det sportsligearbeidet både på kort og lang sikt. 

Ved å innføre en egen Sportsplan gir den retningslinjer og rammevilkår, noe som bidrar til åsikre driften rundt de enkelte lag i de forskjellige målgruppene. Dette er en langsiktig plan,og skal være en mal for hvordan Stokke IL Fotball vil at klubben skal drives sportslig, sosialtog strukturert i samme retning. Sportsplanen vil stadig være i utvikling, og det er sportsligutvalg med trenerforum som gjennom møter og diskusjoner vil gjøre dette til et levendedokument. Det er viktig at det på forhånd er nedfelt hva som kreves av den enkelte spiller,trener, lagleder og foreldre samt at det er kjent hvilke målsettinger STOKKE IL FOTBALL somklubb har satt på de enkelte lag.SPORTSPLAN 2021-2022, Stokke IL FOTBALL.pdf


Levert av IdrettenOnline