Treningsavgifter Stokke fotball 2022.

 
Spillere 6 og 7 år (aktivitetsturnering)kr. 1200,-
Spillere 8 og 9 år (5'er lag)kr. 1500,-
Spillere 10, 11 og 12 år (7er og 9'er på 7'er bane)kr. 1800
Spillere 13 og 14 årkr. 2100,-
Spillere 15år og eldrekr. 2500,-
Spillere på lag, ikke påmeldt seriespillkr. 1500,-

Treningsavgiften følger lagenes aldersnivå, ikke enkeltspillernes alder. 

Treningsavgiften forfaller til seriestart hvert år og må betales for at spilleren skal kunne delta i organiserte kamper. Treningsavgiften gjelder også som forsikring for dem over 13 år og dekkes inn under påmelding til serien (betales til NFF av Stokke IL fotball) Er det utfordringer med å betale treningsavgift, ta kontakt med ditt lags lagleder, evt. se på muligheter for støtte her: støtteordninger.


I tillegg kommer kontingent til Hovedlaget kr. 300,- pr. år, dette dekker forsikring for alle i barneidretten og må betales for å være med på organisert aktivietet i Stokke IL. Kontingenten gjelder alle undergrupper.

Når det gjelder ekstra individuell forsikringer, finner du det her.