FIKS

Fra og med ungdomsfotball skal alle lagets spillere være registrert i FIKS (Fotballens Informasjons og KommunikasjonsSystem).

Dvs. at fra 13 år og oppover skal alle lagoppstillinger og kamprapporter gå via FIKS, dvs. at alle trenere og lagledere må ha innlogging til FIKS og ha en god arbeidsfordeling på hvem som gjør hva. Bruker til FIKS blir opprettet basert på det støtteapparatet som meldes inn i forbindelse med påmelding av lag til seriespill.

Alle overganger må også gå via FIKS og det er ikke lov å bruke spillere som ikke er klarert for egen klubb. 

FIKS-innlogging tildeles av FIKS-ansvarlig i klubb (se kontakt oss – link).

Det ligger gode brukerveiledninger for de forskjellige oppgavene her:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/

Spilleroverganger skal alltid avklares med sportslig leder og man må forsikre seg om at vedkommende spiller ikke har utestående utlegg mot tidligere klubb.


KlubbAdmin (Min idrett)

KlubbAdmin (KA) er idrettslagets medlemsregister, og er grunndata for informasjon som vises i Min idrett. 

Alle lag skal ha en egen person som er ansvarlig for å vedlikeholde medlemsregisteret for sitt lag. De forskjellige oppgavene er beskrevet i detalj i Rollebeskrivelse KlubbAdmin lagansvarlig.

KA-ansvarlig er også bindeleddet mellom laget og medlemsansvarlig i Stokke IL Fotball. 


Forsikring

Grunnforsikring for alle spillere i barnefotballen er aktiv ved at de betaler kontingent i Stokke IL, det er ikke lov å trene eller spille kamper uten at kontingent er betalt. Dette gjøres via min idrett og må administreres av medlemmet selv eller foresatte. 

For spillere over 13 år, så er grunnforsikringen til idrettslaget dekket via kontingenten, men spillerens forsikring gjennom Norges fotballforbund dekkes gjennom betaling av treningsavgiften for spillere i Stokke IL Fotball.

Om skade oppstår må spiller eller foresatte fylle ut skadeskjema via denne linken: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Her står det både veiledninger og hvordan man følger opp i ettertid. Man kan også ringe 915 03 100 for å få hjelp.

 

Klubbens ansvar!

For å være dekket av Fotballforsikringen for spillere opp til 13 år skal det, ved en eventuell skade, dokumenteres at spilleren er registrert som medlem av fotballklubben inneværende sesong.

I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, Kapittel 2, § 2-1 h, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong.

 

Lagforsikring betaler Stokke IL fotball via lisenser og kontingenter og denne dekkes da inn under treningsavgiften.

Spiller kan selv velge tillegg til individuell forsikring. Les mer om dette her:

https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017