Aktivitet:

1. Rekruttering

     1.1 Rekrutteringsplan

     1.2 Rekrutteringsansvarlig

     1.3 Økonomiske støtteordninger for medlemmer


 2. Sportsplan   

      2.1 Sportsplan Stokke IL Fotball


3. Sportslig ledelse

     3.1 Organisering og årshjul

     3.2 Sportslig leder

     3.3 Trenerveileder

     3.4 Ansvarlig barnefotball

     3.5 Ansvarlig jentefotball

     3.6 Ansvar ungdoms- og seniorfotball


4. Dommerutvikling

     4.1 Dommerinstruks klubbdommere

     4.2 Ansvarlig dommere


5. Sesongplanlegging og kampavvikling

     5.1 Instruks kampavvikling

     5.2 Lagspåmelding serie

     5.3 Ansvarlig FIKS/Kampoppsett