Gode opplevelser for barn og ungdom er klubbens ansvar. Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom trenerkoordinatoren.

Her finner dere beskrivelser av hva som ligger i de ulike roller og ansvar:

RekrutteringRekrutteringsansvarlig.pdf 
SportsplanSPORTSPLAN 2021-2022, Stokke IL FOTBALL.pdf
Treneransvarlig/Sportslig lederRolle - sportsligleder.pdf
Trenerkoordinator ungdom/seniorAnsvar - ungdoms- og senior fotball.pdf
Trenerkoordinator BarnefotballAnsvar - barnefotball.pdf
Trenerkoordinator JentefotballAnsvar - jentefotball.pdf
TreningsøktaAnsvar - treningsøkta.pdf
DommeransvarligAnsvar - Dommeransvarlig.pdf
MaterialforvalterAnsvar - materialforvalter.pdf
KioskansvarligAnsvar - kiosken.pdf
AnleggsansvarligAnsvar - anlegg.pdf
Dugnadskontakter lageneRolle - Dugnadskontakt lag.pdf
Ansvar treningstiderAnsvar - treningstider.pdf
Ansvar kampoppsettAnsvar - kampoppsett.pdf
Ansvar fotballskolenAnsvar - Tine fotballskole.pdf
Ansvar WEB-siderAnsvar - webmaster.pdfLevert av IdrettenOnline