Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god
økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

OrganisasjonskartOrganisasjonskart 2020.pdf
Stillingsinstruks LederRolle - leder.pdf
Stillingsinstruks NestlederRolle - nestleder.pdf
Stillingsinstruks Kasserer
Rolle - kasserer.pdf
Stillingsinstruks SekretærRolle - sekretær.pdf
Stillingsinstruks Sportslig lederRolle - sportsligleder.pdf
Stillingsinstruks MarkedsansvarligRolle - markedsansvarlig.pdf
Økonomistyring
Økonomihåndbok for fotballgruppa.pdf
Rutiner LagskontoerRutine Lagskonto.pdf
KlubbhåndbokStokke IL- Fotball sin kvalitetshåndbok er digital og ligger delt her på disse sidene lett tilgjengelig for alle å lese.
Fiks-ansvarligAnsvar - spilleradministrator og ansvarlig medlemsregister.pdf
KvalitetsklubbansvarligRolle - Kvalitetsklubbansvarlig.pdfLevert av IdrettenOnline