Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god
økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Organisasjonskart2022 organisasjonskart.pdf
Stillingsinstruks LederRolle - leder
Stillingsinstruks NestlederRolle - nestleder.pdf
Stillingsinstruks Kasserer
Rolle - kasserer.pdf
Stillingsinstruks SekretærRolle - sekretær.pdf
Stillingsinstruks Sportslig lederRolle - Sportslig leder
Årshjul administrasjonÅrshjul fotballgruppa
Økonomistyring
Økonomihåndbok for fotballgruppa.pdf
Rutiner LagskontoerRutine Lagskonto.pdf
KlubbhåndbokStokke IL- Fotball sin kvalitetshåndbok er digital og ligger delt her på disse sidene lett tilgjengelig for alle å lese.
Fiks-ansvarligRollebeskrivelse FIKS_kampoppsett ansvarlig.pdf
KvalitetsklubbansvarligRolle - Kvalitetsklubbansvarlig.pdf