NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens
nærmiljø.

En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene. Under finnes det en oversikt over hvilken kompetanse trenere og ledere i fotball gruppa har i dag, og hvilken skolering vi ser for oss at vi erverver i løpet av 2022.


Skolerings_Kompetanseplan 2021.pdf