Oversikt over Stokke IL sine verdierhttp://stokkeil.no/p/24235/reg...
HjemmekamperRutiner Hjemmekamper.pdf
Se også her: Rutiner kampavvikling
Retningslinjer barn/ungdomDette er forankret i Sportsplanen som ligger her.
VerdimøterStokke IL – Fotball forsikrer seg at de grunnleggende verdier og retningslinjer er forankret hos alle på alle nivåer. Klubben avholder årlige møter på alle nivåer i klubben for å sikre dette, og målgruppene er trenere/ledere, spillere og foreldre. På denne måten vil man sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter opp om klubbens virksomhet.
 Det årlige møtet omhandler:
•Klubbens verdigrunnlag
•NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
•Fair play
•Trygge rammer
PolitiattestI Stokke IL er det hovedstyret som har overordnet ansvar for politiattester. Se info i følgende link: http://stokkeil.no/p/28081/politiattest
Trygge rammerStokke IL Fotball skal hvert år gjennomføre en kampanje med et av temaene listet under. Tema velges på årsmøtet og varer frem til neste årsmøte. Trafikksikkerhet, Doping, Rus, Ernæring, Seksuelle overgrep, Trakassering, Spilleavhengighet.
Skader/Forsikringhttp://fotball.stokkeil.no/p/2...
Fair play-ansvarligFair Play ansvarlig