Rutiner kampavvikling

Seriekamper skal gå foran treninger. Viktig at trenere sjekker kampoppsett før treninger i seriesesong og gir plass til kampavviklende lag 30 minutter før kamp. Trenere/lagledere må gjøre seg kjent med oppmerking med kjegler for sine lag. Størrelse på bane, måltype og evt. pressfri sone i de aldersbestemte klassene (https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/).

Alle kamper skal ha kamp/fairplayvert (Rollebeskrivelse Fair Play_kampvert), denne skal møte samtidig som oppmøte for laget. 

Etter kamp skal kjegler og mål settes tilbake på plass utenfor kunstgresset. 

Treningskamper må man forsøke å avvikle i egen treningstid, evt. avtale med andre lag. 

 

Rutiner treningsavvikling

Treninger skal foregå på avsatt bane og tid, er det kamp på banen man skal trene på, så avtal med andre lag om bruk av bane, evt. bruk naturgressbanene når de er tilgjengelig for bruk. 

Vinterinstruks – bruk av baner!

Fra 1. november og ut vintersesongen så skal banene ryddes på følgende måte etter trening:

KGA: Alle mål skal settes utenfor kortlinjene på hver sin side. Dvs. mot b-banen og mot grusbanen/parkering. 

KGD: Alle målene, også 11’er målene, skal settes utenfor sidelinjen på langside mot veien til Stokkehallen. Så langt mot gjerdet som mulig. 

La målene stå «på hjul» da fryser de ikke fast i underlaget.

Banene vil bli stengt om det er urimelig for banemann å få dem åpnet til trening eller snøværet er forventet å fortsette utover kvelden. Dette vil da bli publisert på FB siden Stokke IL Fotball - Trenere-lagledere-foreldrekontakter før kl. 16:00 samme dag! Da skal banene IKKE brukes! 

Vær oppmerksom på at banen kan publiseres som stengt, selv om banemann er i gang med rydding. Står det ikke noe på FB siden kl. 16:00 skal banene være åpne for trening. Bruk sunn fornuft, starter det å snø i løpet av kvelden, så skal det ikke trenes om det er snølag på banen, da setter isen seg og saltet fungerer dårlig.   

Evt. avtal med laget som trener etter dere om de «overtar ansvaret». Vær fleksible, snakk sammen som trenere og hjelp hverandre til best mulig treningshverdag!

Ser dere avvik på utstyr eller forhold som burde utbedres, ta kontakt med anleggsansvarlig og meld feilen, evt. send mail til fotball@stokkeil.no

HUSK: Merk alt lagutstyr med lag/årstall.

Vi har alle et ansvar for å holde orden og behandle baner og utstyr skikkelig. . 

 

Miljø

Alle kunstgressbanene våre skal få skilt og kostestativer som viser hvor spillere skal gå ut av banen etter kamp.Dette er på plass på KGD - ved trappene mot C-banen. 

Her skal alle spillere og deltagere koste av seg før man går av banen!

 

Garderobebruk:

De som har tilgang til å bruke garderober (over 13 år) må sørge for at ikke hoveddør til garderobene blir stående opp (ikke kjøp tid). Dere må ha en kampvert som evt. tar seg av å være vakt ved døren til kampen starter og det samme etter kamp. Det er kun garderobene (nr. 1, 2 og 3) som er til fotballens benyttelse. Sørg for at garderobene ser OK ut etter bruk.


Flombelysning

KGA:

  • Lys slås på ved nøkkelbryter til høyre for døren til materialrommet
  • Man bruker samme nøkkel som til døren til materialrommet
  • Man setter lyset på ved å vri til venstre ved trening og til høyre ved kamp
  • Nøkkel midtstilles og tas ut av nøkkelbryter, den må ikke stå i for at lyset skal slå seg på
  • Lyset styres av et Astro-ur og tenner først når det skumrer. Alle lamper tennes fortløpende med en viss forsinkelse pga belastning 
  • Lyset slås av når siste lag for kvelden forlater banen. Nøkkel settes i og man vrir «tilbake» til man kjenner «klikket» og lyset går av.

Lyset slår seg av automatisk kl. 23:00 dersom man glemmer å slå av lyset.

Merk 1: Lyset slår seg på automatisk dagen etter ved skumring dersom man glemmer å slå det av med nøkkel, så pass på å slå det av med nøkkel dersom dere er siste lag på banen.

Merk 2: Hvis man ønsker å endre fra trening til kamp mens lampene er tent, vil lampene slukke før de tennes på nytt. Det kan ta inntil 10 minutter. Merk dere derfor om det er kamper etter dere før dere velger trening/kamp modus.

Merk 3: Forskjellen i strømutgifter på trening og kamp modus er doble. Vi ønsker derfor at dere er nøye med å bruke riktig modus. Er det kamp etter deres trening benyttes kampmodus.

KGD:

Lyset slås på ved sikringsboks midt på banens østside (mot C-feltet). Husk å slå av lyset når treningen er over. 

Det tar lang tid fra man slår av lyset til det kommer på igjen, så vær sikker på at det ikke er noen som skal trene eller ha kamp etter dere.