Oppstart lag Stokke IL fotball

Det yngste årskullet som er med på organisert trening i Stokke IL fotball er de som fyller 6 år. Det blir hvert år sendt ut informasjon til alle barnehagene i Stokke og omegn om oppstart av fotball-lag for de aller yngste. Her vil dato, sted og tid for første trening stå. På første trening blir disse møtt av vår barnefotballansvarlig og trenerveileder, som blir med og gjennomfører og følger opp de aller første treningene. 

Det vil i løpet av de første treningene bli forespurt om foreldre som kan fylle rollene i støtteapparatet rundt laget, disse er:

Trener

Lagleder

Dugnadskontakt

KA ansvarlig lag

Nytt medlem støtteapparat

Hvordan lagene fordeler disse oppgavene, 1 person kan ha flere roller, men vi anbefaler at man får fordelt disse oppgavene på flere foreldre og at man gjerne har flere trenere ut fra hvor mange spillere man har. 

 

Rekruttering

For alle som har lyst til å spille fotball i Stokke IL, så kan dere se hvilke lag og treningstider de forskjellige lagene har i Stokke IL under treningstider og våre lag.

Ta kontakt med hovedkontaktperson på laget i din årsklasse om du ønsker å starte å trene fotball i Stokke IL. Vi ønsker alle velkommen i Stokke IL fotball, så om du ikke finner din årsklasse eller et passende lag i oversikten, ta kontakt med sportslig leder. Kontaktinfo finnes her: Kontakt oss


Innmelding i Stokke IL kan gjøres via denne linken: Innmelding

Husk å meld deg inn i riktig undergruppe og gi beskjed til lagleder/KA-lagsansvarlig når du er meldt inn. 

Vi arrangerer også hvert år Tine Fotballskole som er en fin mulighet for å prøve fotball før man evt. ønsker å melde seg inn. Denne arrangeres hvert år i slutten av juni og påmelding legges ut på våre hjemmesider på våren.