Organisering våre lag:

Alle lagene i Stokke IL fotball skal ha personer som har forskjellige roller, disse rollene kan fordeles på en eller flere personer, fortrinnsvis foreldre/foresatte i de yngre årsklassene. Det er derfor viktig at våre lag har årlige foreldremøter og gjennomfører valg av disse vervene på lagene. 

Vi anbefaler et foreldremøte hver vår før sesong og et etter sesong for å følge opp lagene sine. 

Trener

Lagleder

Dugnadskontakt lag

Klubbadmin ansvarlig lag

Fair Play/kampvert lag

Instruks endringer støtteapparat

Viktig at alle lag følger opp at de har kontroll på de ulike oppgavene slik at våre barn og unge blir fulgt opp på en ordentlig måte og får den støtten de skal. Alle rundt lagene skal sette seg inn i sportsplanen og sine rollebeskrivelser.

Alle i støtteapparatet som er med på organiserte treninger og kamper, skal ha politiattest.