Klubbhåndbok

Klubbhåndboken skal være et oppslagsverk for alle som har verv i styrer, arbeidsutvalg og støtteapparat rundt lagene. 

Stokke IL fotball sin klubbhåndbok finner du her: KLUBBHÅNDBOK